Alo alo ra bài mới rồi nè mọi người ơi :))

SHARE PSD KHông Sao ĐÂu - Trịnh thăng bình
Cuộc sống vốn đã khó khăn muôn phần
Gặp người mình yêu khó hơn trăm lần...