Hello mọi người, gần đây Bray và Masew lại cho ra 1 bản hit (dizz người yêu cũ :v) mới nghe lần đầu thôi đã thấy đã tai rồi :v Bray rap hay và Masew mix nhạc thì hay khỏi chê :v Nay rảnh làm tấm ảnh bìa đăng lên cho mọi người ^^ Mong được mọi người ủng hộ ♥
SHARE PSD Ex's hate me - bray & masew (amme)
Em cần biết, khi đau lòng thì anh mới buông lời ác
Thật buồn cười, kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác...